AVÍS LEGAL

Aquest avís legal regula l’ús de la present pàgina web. L’accés i/o ús del website WWW.balmeswellnesscenter.COM atribueix a qui el realitza la condició d’usuari. Tot usuari ha de llegir atentament els termes d’ús abans d’accedir o fer servir el nostre WEBSITE, el seu accés o ús suposa l’acceptació plena de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen al present avís legal. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar-hi els materials continguts, implica que ha llegit i accepta aquestes condicions.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que el Responsable del tractament de les dades facilitades és Balmes Wellness Center , SL, amb CIF B70746870 i domicili al Carrer Balmes 223 soterrani 3 08006 Barcelona.

Les dades facilitades seran utilitzades per dur a terme la prestació, gestió i facturació dels nostres serveis. Amb el vostre consentiment, les dades facilitades podran ser utilitzades per remetre-li prospecció comercial del vostre interès sobre els nostres productes o serveis a través de correu electrònic, WhatsApp o SMS. El consentiment per al tractament de les vostres dades per a aquesta finalitat és diferent del consentiment atorgat per a la finalitat principal, per la qual cosa vostè pot no acceptar-la.

La base legal per al tractament de les dades facilitades és la signatura daquest document. Si actua com a representant legal d’un menor d’edat, la base legal per al tractament de les dades del seu representat és també el seu consentiment.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació, portabilitat, ia no ser objecte de decisions automatitzades individualitzades que la normativa us confereix tant sobre les vostres dades com respecte les dades del vostre representant mitjançant un escrit dirigit a l’adreça de correu electrònic info@balmeswellnesscenter.com, acompanyant aquesta sol·licitud d’una còpia dels vostres DNI o altres documents identificatius.

Les dades facilitades es conservaran mentre vostè o qualsevol interessat no ens sol·liciti la seva supressió i, en tot cas, durant els terminis de temps mínims establerts a la normativa legal vigent. Les dades facilitades seran comunicades a tercers subcontractats per a la prestació de serveis de gestió administrativa, informàtica, de hosting, màrqueting, comptable o fiscal. Tots els nostres proveïdors disposen de contractes de confidencialitat signats.

Davant de qualsevol fet que considereu com una infracció de la normativa vigent en protecció de dades, podeu formular denúncia per escrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD).

RESPONSABILITAT PER LINKS

Aquest lloc web pot contenir enllaços (links) per a pàgines web operades per tercers. Aquests enllaços es faciliten només com a referència. Balmes Wellness Center no té control sobre aquests llocs web i no es responsabilitza del contingut dels mateixos. Un cop connectat a una altra pàgina web, l’usuari estarà subjecte a la política de privadesa de la pàgina on es trobi, eximint Balmes Wellness Center de tota responsabilitat.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT

Balmes Wellness Center , o, per compte d’aquesta, un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament d’audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i les pàgines del WEBSITE. Les galetes són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar les activitats de l’usuari al WEBSITE.

Les galetes utilitzades per Balmes Wellness Center o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateix les dades personals de l’usuari.

Quan l’usuari permeti la seva recepció, podrà conèixer el servidor que utilitza les galetes, per a què haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les galetes, és possible que el servidor de Balmes Wellness Center , o del tercer que actuï en nom seu, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i els paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al disc dur. Consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el WEBSITE, no cal que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Balmes Wellness Center , o el tercer que actuï en nom seu.

De la mateixa manera, els servidors web de Balmes Wellness Center detecten de manera automàtica ladreça IP i el nom de domini utilitzats per lusuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

COPYRIGHT

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen el WEBSITE i difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de Balmes Wellness Center u ostenta els drets dexplotació daquests a través dacords amb tercers.

En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de Dades, i també els són aplicables els tractats internacionals subscrits en aquest camp .

Balmes Wellness Center no concedeix cap llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, llevat d’acord exprés amb tercers.

Els usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts del WEBSITE amb l’única finalitat de procedir a emmagatzemar-los, fer còpies de seguretat o imprimir-les sobre paper per a ús privat.

Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d’algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una finalitat comercial dirigida al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de Balmes Wellness Center i, si escau, de tercers col·laboradors. L’incompliment de l’anterior facultarà Balmes Wellness Center per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides

La presentació d’una pàgina del WEBSITE en una marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a Balmes Wellness Center , mitjançant la tècnica anomenada “framing” tret que compti amb l’exprés consentiment per escrit de Balmes Wellness Center .

La inserció d’una imatge difosa al WEBSITE en una pàgina o base de dades, no pertanyent a Balmes Wellness Center , mitjançant la tècnica anomenada “in line linking” si això no compta amb l’autorització expressa de Balmes Wellness Center .

L’extracció i l’ús d’elements del WEBSITE causant o no un perjudici qualsevol a Balmes Wellness Center, d’acord amb les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’incorporació al dret espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades.

Balmes Wellness Center haurà d’autoritzar expressament l’establiment de links d’hipertext (hipervincles) en una altra website dirigits a l’homepage d’aquest WEBSITE oa qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les pàgines corresponents apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix .

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Balmes Wellness Center o, si escau, a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest WEBSITE pertanyen a Balmes Wellness Center o disposa, amb l’autorització prèvia, del dret d’ús sobre aquestes i es troben protegits per la legislació vigent sobre això.

INFORMACIÓ GENERAL

Balmes Wellness Center té un establiment permanent a Espanya a la ciutat de Barcelona, ​​al Carrer València, 304. A efectes informatius, l’usuari pot contactar amb Balmes Wellness Center a través de l’adreça electrònica info@balmeswellnesscenter.com

Balmes Wellness Center consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tom 40153, Foli 0116, Secció GENERAL, Full 362111.

Abrir chat
Bienvenida/o a Balmes Wellness Center!!
¿En qué podemos ayudarte?